Zuzana KaliňakováTvorba / MONSTRUM

Monstrum
Názov: Monstrum
Technika: Suchá ihla, akvatinta
Rozmer: 430x230cm
Kostol Klarisiek, Bratislava