Zuzana KaliňakováKurátorské texty

  

 

Doc. Peter Kocák, MA, PhD

Prešovská Univerzita, Filozofická fakulta 

Grafik Kaligraf Maliar Kurátor Zberateľ

 

„Nad Dušou- krehké tajomstvá“

Slovenská maliarka Zuzana Kaliňaková, po niekoľkých úspešných sólo výstavách v zahraničí teraz vystavuje najnovšie diela. Oproti predchádzajúcim dielam vidím veľký pokrok vpred v kvalite originálnej umeleckej výpovede. V kvalite nachádzania presnejšej formy výpovede o svete a o svojej Duši. Diela Z.K. sú artistné, no nie vo význame l´art pour l´art, naopak, sú dokonale umelecké v zobrazovaní ťažko zobraziteľného, to jest duše umenia. Esenciálne umenie. Kaliňaková pracuje na svojom veľmi originálnom , dnes už veľmi výraznom štýle veľmi cieľavedome a neúnavne. Je zanovitá, sympatická urputná snaha dosiahnuť svoj jedinečný dokonalý výraz. Jej umeniu porozumie každý citlivý percipient. Ako vidíme podľa názvov diel, jej inšpirácia je všade, naokolo, i vnútri. V slovenskom prostredí je dielo Kaliňakovej solitérom. Odlišuje sa od akejkoľvek prevládajúcej módy, trendu, štýlu, ideológie, izmom. To je jej najväčšou devízou. Pravosť a pravdivosť jej diela, novátorstvo je jej samozrejmým a prvoradým poznávacím znamením. V jej dielach nenájdeme ani len podobné znaky diel jej generácie. To je zaujímavé. A príťažlivé zároveň, samozrejme. Taktiež stojí za to si všimnúť aj to, že jej diela na rozdiel od mnohých súčasných slovenských umelkýň, tvoriacich programovo feministické diela, nenesú žiadne takéto znaky. Teda nemajú potrebu sa vymedzovať z vesmíru umenia do akejsi výnimočnej polohy určenej len a výlučne ženám. Naopak. Jej diela sú excelentnou ukážkou umenia, výrazne ženského umenia v tom najlepšom zmysle slova. Ženská senzitivita, intuícia, a hĺbka citu. Práve dnes čoraz viac pociťujeme naliehavú potrebu ženskej prapôvodnej sily v informačnej digitálnej spoločnosti. Potreba pôvodnej sily tvorenia, prirodzenej, samozrejmej, no záhadnej a úžasne tajomnej zároveň. Diela Zuzany Kaliňakovej sú efemérnej povahy. No napriek tomu viem, že sú dokonale realistické, Neprichádzajú z abstraktného sveta. Naopak ich inšpiráciou je náš súkromný privátny svet, intímny, vnútorný realizmus duše. Šum drobného zlatého lístia na konároch v jemnom jarnom vánku. Toto je jedna z inšpirácií diel Z.K. Sloboda duše. Telo. Mužské a ženské telo. Ich večné vzťahy. Túžby. Ticho. Otázka. Gestá. Pozornému oku neujde ani skrytý existenciálny rozmer jej diel. Wabi, sabi, estetické princípy japonského umenia. Jemný smútok pri pohľade na opadávajúce kvety tak krátko kvitnúcej nádhernej sakury, pochopenie neustálej premeny foriem krásy. Od výraznej, šokujúcej, až po takmer neviditeľnú skrytú krásu, často oveľa vyššej hodnoty. Vrstvy, časopriestory emócií, pocitov, poznania, existencie krásy, obrazov duše. Vrstvy sú jedným z poznávacích znakov diela Zuzany Kaliňakovej. Nad ich zmyslom, dôvodom, významom sa oplatí zamyslieť. Ak sa do nich zahĺbite, uvidíte podstatu sveta umelkyne , v nekonečných rozmeroch a dimenziách sa vám tam zobrazí obraz jej duše. Svojim študentom na univerzite vždy zdôrazňujem, že podstatou výtvarného umenia je zobrazovať neviditeľné, teda dušu umelca. Zobraziť viditeľné okom je jednoduché, zobraziť neviditeľné oveľa ťažšie, a dôležitejšie. V umení vidíme, počujeme, vnímame a chápeme, či rezonujeme len s tým , čo už v duši máme. Duša sa vyvíja, učí sa, chápať, milovať. Diela Zuzany Kaliňakovej sú - plné krásy, majú svoj typický úžasný esprit, iskru, nonšalantnú eleganciu, ale i razantnú skratku, jadrnosť, nehu, tajuplnosť, mágiu, radosť, jemnú dokonalosť v zdanlivo náhodnej forme. Práve tá je na jej dielach taká atraktívna, nedbalá, samozrejmá prirodzenosť formy výrazu a jej gesta. Kaliňakovej diela sú aj veľmi muzikálne. Skúsený hudobník, skladateľ, by určite skomponoval úžasné diela podľa jej obrazov. V jej veľkých dielach počujem symfónie. Hudba meditácie. Podobná dielam Philipa Glassa /https://www.youtube.com/watch?v=_hMw1C6fPt8/,  či nie nepodobná dielam Arvo Pärta /http://www.allmusic.com/artist/arvo-p%C3%A4rt-mn0000929776/. Niet divu, že jej diela nachádzajú čoraz viac priaznivcov, zberateľov umenia, šarm jej umenia je naozaj príťažlivý. V komorných prácach sa naopak snaží o maximálny výraz v minimálnom geste. Sú to vizuálne haiku. Minimom znakov dosahuje maximálne prekvapivú a často dojímavú pointu. Typickým znakom Kaliňakovej diela je gesto, a vrstvy. Veľké vesmírne symfónie a malé haiku mikrokozmu sú dvoma pólmi jej tvorby. Oba tieto póly vyjadrujú krásu poznávania tej istej duše.

Jediné slovo obsiahne všetko, čo by sa ešte dalo o diele Z.K. povedať - KRÁSA.

 

Doc. Peter Kocák, MA, PhD                                                                  Prešov, am 3. Feb. 2017