Zuzana KaliňakováPoézia

 

 

 

 Modrý

modrý

sivý

kamenný

a voda krúži okolo

rozmýva ho

a tvaruje

studená

hmota

večné vírenie

a pukanie

skál

 

_

 

 

Moje ruky oťaželi

zmeraveli od hrôzy nad tvojím želaním

Neznesiteľné zvuky

sa priblížili k mojim ušiam

a stáda lačných kyklopov

premávajú

okolo

Ruky sa mi menia

na zlaté piliere

s korintskými hlavicami

meraviem

v zlaté teľa

po ktorom túžiš

a padám

na štyri

 

_

 

Neviditeľnosť priesvitnosť priezračnosť

ľahkosť a otvorený priestor

biele vajíčko

cinknutie vysoký zvuk

vlnité pohyby konárov stromu

dýchanie

dýchanie

Dýchanie

 

_

 

 

Von 

cez rameno bez ruky

na duši

von ranou

nezadržateľne sa lejú

z tela

ruka von

vytrhnutá

a duša

vzdialená

telom letí

von

 

_

 

 

Spíš a ja sa dívam

na tvoj krk

na líniu

ktorá spája 

kĺb čeľuste s kĺbom ramena

v šere rána sa mi zdala

taká zraniteľná

pokojná ako hladina

mora

a nekonečná ako

obzor

 

 

_